Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

นายสมหมาย  ศรประสิทธิ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

หน่วยงานภายใน


 

 


 

 

 

 

 

 

 

pr3 21

แฟ้มสะสมงานของครูแผนกวิชาช่างเชื่อม

แฟ้มสะสมงานของครูแผนกวิชาช่างเชื่อม

 

 

ครูสุระสิทธิ์ พิศเพ็ง

ครูธนทัต วงศ์กำภู

ครูธนบดี  ที่สุด

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา