Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

นายสมหมาย  ศรประสิทธิ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

หน่วยงานภายใน


 

 


 

 

 

 

 

 

 

แฟ้มสะสมงานของครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

แฟ้มสะสมงานของครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

 

ครูสกล มากตัน

ครูบุญชัย  แช่มภูธร

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา