เดือน: พฤษภาคม 2024

พิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ …

พิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Read More »

โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้ …

โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย Read More »

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนั …

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา Read More »

โครงการ E-Donation บริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา

ขอเชิญชวนบริจาค เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศ …

โครงการ E-Donation บริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา Read More »

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จัดกิจกรรมตามโครงการพั …

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

การปฐมนิเทศ ลงนามสัญญาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และพิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จัดโครงการการปฐมนิเทศน …

การปฐมนิเทศ ลงนามสัญญาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และพิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2567 Read More »