กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2567

Lภาพกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ 2567 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) นำโดย นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวปฏิญาณตน และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)