พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๗ พรรษา โดยมี นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่ม และอ่านคำถวายพระพรชัยมงคล หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมถวายพระพรฯ ในการนี้ นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมถวายพระพรฯ ณ มณฑลพิธีโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)