อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) ออกบริการศูนย์ “อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2565 ณ ปั้มบางจาก คลองประเวศ ฝั่งขาเข้าฉะเชิงเทรา (บริษัท เคเอสเอ็ม ฉะเชิงเทรา ปิโตรเลียม จำกัด) ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ให้บริการตรวจสอบสภาพรถ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คลมยาง เช็คเบรก แก่ผู้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์