กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส วันฉัตรมงคล

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรมฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 โดยได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพร ซึ่งมีตัวแทนสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว