เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปี2565

วิทยาลัยเทคนิคจฬาภรณ์(ลาดขวาง) เปิดรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2565