ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารดำเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 นำคณะกรรมการเข้าดำเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) พร้อมด้วย นางสาวศรีโสภา คูประพัทธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุจินต์ สุนทรวลีนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา นายสุพจน์ ใจอารีย์ ครูผู้ดูแลนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2567 ที่ทางวิทลัยเทคนิคจุฬาภรณ์เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ และคอยอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ โดยมี พ.ท.ทวี ครั่งฝา รองผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นหัวหน้าปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567