การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

ภาพกิจกรรม โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) พร้อมด้วย นางสาวศรีโสภา คูประพัทธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุจินต์ สุนทรวลีนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา นางสาวบุษรินทร์ ร้อยแก้ว หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ นายสุริยา เฉลยกุล ครูที่ปรึกษาและทีมงาน คณะกรรมการเลือกตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดโครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ประจำปีการศึกษา 2567   วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ 2567

 

: ครูสุริยา

 

#ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)