โครงการสัปดาห์วันสุนทรภู่และรักการอ่าน

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ 2567 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วันสุนทรภู่และรักการอ่าน โดยนางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) มอบหมายให้ นายสุชาติ เทียนทอง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรมโครงการสัปดาห์วันสุนทรภู่และรักการอ่าน โดยมีนายทำเนียบ เชื้ออุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ โดมอเนกประสงค์ และห้องประชุมกาญจนวัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)