พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) นำโดย นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ระลึกถึงความสำคัญของพระคุณครู พิธีไหว้ครูช่าง องค์พระวิษณุกรรม และมอบตัวเป็นศิษย์ โดยในพิธีการมีการมอบทุนการศึกษาเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์