งานศูนย์ข้อมูลฯ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดวาง)

ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื …

ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ Read More »

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธร …

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ Read More »

กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2567

Lภาพกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วันพุธที่ 2 …

กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ …

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ Read More »

โครงการสัปดาห์วันสุนทรภู่และรักการอ่าน

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วันพุธที่ 26 …

โครงการสัปดาห์วันสุนทรภู่และรักการอ่าน Read More »

การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

ภาพกิจกรรม โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต …

การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) Read More »

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารดำเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 นำคณะกรรมก …

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารดำเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร Read More »

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567

นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ …

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 Read More »