ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานร …

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการ Read More »

เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปี2565

วิทยาลัยเทคนิคจฬาภรณ์(ลาดขวาง) เปิดรับนักเรียน นักศึกษา …

เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปี2565 Read More »

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล

ประกาศวิทย่าลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) เรื่องนโยบายไม่ร …

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล Read More »

การตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ในระบบศธ.02

ประกาศ สำหรับนักเรียน ระดับปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 สามา …

การตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ในระบบศธ.02 Read More »