ปฎิทินการปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่1/2565

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)

ปฎิทินการปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1

ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานทะเบียน