รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ส่วนที่ 3) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครูช่างยนต์