พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน