ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพนักงานราชการครูช่างไฟฟ้า ครั้งที่2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน สมรรถนะ ครั้งที่2 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง