แผนเผชิญเหตุไวรัสโควิด2019

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) เรื่อง แผนเผชิญเหตุ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 2019 ระดับการแพร่ระบาดในสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวปฎิบัติของบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา