ติดต่อเรา

ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 12/2 หมู่ที่ 2 ถนน ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบล ลาดขวาง อำเภอ/เขต บ้านโพธิ์   จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัส 24140

โทรศัพท์    โทร. 038-577-797                                                                     

โทรสาร     โทร. 038-577-797                                                                     

เว็บไซต์    www.cltc.ac.th                                                                       

 อีเมล       cltc @ cltc.ac.th     

แผนที่