ข้อมูลวิทยาลัยฯ

ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

ชื่อภาษาอังกฤษ  CHULABHORN TECHNICAL COLLEGE (LADKWANG)                       

ปรัชญาวิทยาลัย ฝีมือเลิศ เทิดคุณธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน

ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 12/2 หมู่ที่ 2 ถนน ฉะเชิงเทรา-บางปะกงตำบล ลาดขวาง อำเภอ/เขต บ้านโพธิ์   จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัส 24140  

           โทรศัพท์    โทร. 038-577-797                                                                     

          โทรสาร     โทร. 038-577-797                                                                     

          เว็บไซต์    www.cltc.ac.th                                                                         

          อีเมล       cltc @ cltc.ac.th               

สีประจำวิทยาลัย   คือ สีเขียว-แสด

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย     คือ ต้นอินทนิล

ต้นอินทนิล และดอกอินทนิล

ตราประจำวิทยาลัย

หมายถึง ความล้ำเลิศทางปัญญา ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและดีงาม โอบอ้อมด้วยความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญา ที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง