งานศูนย์ข้อมูลฯ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดวาง)

ปฎิทินปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2567

กำหนดการปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 ( …

ปฎิทินปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินครั้งที่2 พนักงานราชการครูช่างกลโรงงาน

ประกาศรายชื่อผู้เสิทธิข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 …

รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินครั้งที่2 พนักงานราชการครูช่างกลโรงงาน Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพนักงานราชการ

รายชื่อผู็มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถณะเพื่อเลือกสรร …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพนักงานราชการ Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) เรื่องรายชื่อผู้ม …

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่2 Read More »

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพนักงานราชการ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) เรื่องรายชื่อผู้ …

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพนักงานราชการ Read More »