ยินดีต้อนรับ นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการ

ยินดีต้อนรับ นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)