กิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จัดกิจกรรมตามโครงการพั …

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

การปฐมนิเทศ ลงนามสัญญาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และพิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จัดโครงการการปฐมนิเทศน …

การปฐมนิเทศ ลงนามสัญญาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และพิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2567 Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2566

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จัดพิธีมอบประกาศนียบัต …

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2566 Read More »

กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวา …

กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร …

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน Read More »

ทุนการศึกษาจาก พระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ)

นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ครูวิท …

ทุนการศึกษาจาก พระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ) Read More »

พิธีอุปสมบทหมู่ฉลองพระอุปัชฌาย์ พระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ.)

นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ …

พิธีอุปสมบทหมู่ฉลองพระอุปัชฌาย์ พระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ.) Read More »