ผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ

เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ น้ำยาเคลือบสีรถสูตรผสมสารสกัดไขรำข้าว ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง โดยนักศึกษาแผนกเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)