ทุนการศึกษาจาก พระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ)

นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ครูวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ได้เข้าร่วมพิธีพุทธาเทวาภิเษกผ้ายันต์และสติกเกอร์ท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดจุกเฌอ จ.ฉะเชิงเทรา ในการนี้ พระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ จ.ฉะเชิงเทราได้มอบทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท โดยนางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ครู เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษา ทางวิทยาลัย ฯ ขอกราบขอบพระคุณพระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความเมตตาสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษามาโดยตลอด