กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา โดยมี นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษ จากบริษัท JOBTOPGUN.com ในหัวข้อ

1. “เขียนเรซูเม่ยังไงให้ปัง ยังไงให้ได้งาน”

2. “เทคนิคการสัมภาษณ์งาน”

ณ ห้องประชุมกาญจนวัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)