กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ 2567

นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ 2567 โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งวิทยาลัยได้เรียนเชิญอดีตผู้บริหารอาวุโส ครูและบุคลากรอาวุโส เพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว