รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครูช่างกลโรงงาน

ประกาศวิทยาลัยเทคิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน