การปฐมนิเทศ ลงนามสัญญาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และพิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จัดโครงการการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประชุมผู้ปกครอง และลงนามสัญญาฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และพิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมการดำเนินงานประกอบด้วย การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประชุมผู้ปกครอง เพื่อลงนามในสัญญาฝึกประสบการณ์ ,การมอบอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพให้แก่นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบางปะกง) ,การเสวนาการฝึกงานจากสถานประกอบการ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ และรับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2567 (เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567)