โครงการ E-Donation บริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา

ขอเชิญชวนบริจาค เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ตาม  โครงการ E-Donation การบริจาคสามารถลดย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ข้อแนะนำในการบริจาค ผ่าน QR Code ตามโครงการ e-Donation

1. ผู้บริจาค สามารถ Scan บริจาคได้ทุกธนาคาร

2. ผู้บริจาค สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ โดยข้อมูลการบริจาคจะถูกส่งไปที่ กรมสรรพากร ยืนยันการลดหย่อนภาษี อัตโนมัติ

3. ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตนเองได้ที่ www.rd.go.th > บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)> สำหรับ ผู้บริจาค หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อธนาคารกสิกรไทย ได้ที่โทรศัพท์ 12-888-8888

4. เพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือถูกปิดทับจากมิจฉาชีพ กรุณาเข้าเว็บไซต์ www.cltc.ac.th เท่านั้น หากมีข้อสงสัยติดต่อที่วิทยาลัยฯหรือโทรศัพท์ 038-577-797