ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น (ปวช.1-2/ ปวส.1) ทุกสาขาวิชา วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 12.00-16.00 น