กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวศรีโสภา คูประพัทธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุจินต์ สุนทรวลีนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา นายสุชาติ เทียนทอง หัวหน้างานกิจกรรม นายสุริยา เฉลยกุล ครูที่ปรึกษาและทีมงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายสังฆทาน จตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ และเวียนเทียนร่วมกัน วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ วัดพิพิธประสาทสุนทร (ลาดขวาง) ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา