พิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย

-พิธีถวายเครื่องราชสักการะ

-พิธีถวายพระราชสดุดี และ ถวายพระพรชัยมงคล

-พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ดำรงสืบไป

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)