รับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง

วิทยาลียเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรค์เป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู)