ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพนักงานราชการ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู สาขาช่างกลโรงงาน และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ