รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่2

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักฃานราชการทั่วไป