ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพนักงานราชการ

รายชื่อผู็มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถณะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ลาดขวาง)